Toimintasuunnitelma 2023

Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on hyväksytty syyskokouksessa 2022.

1. YLEISTÄ  

Ylämyllyn Yllätys ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää jalkapallon toimintaedellytyksiä ja harrastamista Liperin kunnan alueella ja tarjota sellaista toimintaa, että 

mahdollisimman monella kunnan asukkaalla olisi mahdollisuus harrastaa omien tavoitteiden ja tarpeidensa mukaisesti ympärivuotisena harrastuksena tai kilpailutoimintana. Junioritoiminnassa Yllätys on ns. kasvattajaseura, joka pyrkii luomaan kaikille tasapuolisesti edellytykset kehittyä valitsemassaan lajissa taitojensa edellyttämälle tasolle. 

Syksyllä 2022 uusitun strategian mukaisesti missiomme on “Jalkapallolla hyvinvointia”. Arvomme ovat vastuullinen, vaikuttava, yhteisöllinen ja positiivinen. Visiomme on olla Suomen vetovoimaisin jalkapallokylä. 

 

Seuran toiminnan ylläpitäminen edellyttää seuran toimijoilta aktiivista työtä ja kehittämistä tavoitteidemme eteen. Yhteistyö muun muassa Liperin kunnan, Pokalin, Palloliiton sekä seura- ja yritysyhteistyökumppanien kanssa ovat oleellinen osa seuran toiminnan perustaa. 

 

Vuosi 2023 on seuran 78. toimintavuosi. 

 

2. TOIMINTAMALLI 

 

Seuran toiminta-alue on sääntöjen mukaan Liperin kunta. Harrastajia seurassa on koko kunnan alueelta ja jonkin verran myös lähikunnista. Osa harjoitus- ja pelitoiminnasta tapahtuu Liperin ulkopuolella. 

 

Seurassa on noin 470 Palloliiton peli- tai korttelipassin omaavaa pelaajaa, yli 100 toimitsijaa (valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat, varustevastaavat, viestintävastaavat, johtokunnan jäsenet, tuomarit, pelinohjaajat jne.) sekä vuosittain seuran kuntoryhmissä liikkuu noin 100 muuta aikuisosallistujaa. Lisäksi seuran harrastamisen Suomen mallin toimintaryhmissä on talvella 2022-23 noin 75 liperiläislasta. 

 

Tyttöjalkapalloilijoita seuralla on ikäluokissa 2004-2019. 

 

Poikien puolella pelaajia on ikäluokissa 2005-2019.  

 

Edellisten joukkuepelaajien lisäksi seuralla on neloseen noussut miesten joukkue, kuntojalkapalloryhmät ja perhefutisryhmät. 

Seuralla on palkatut valmennuspäällikkö, junioripäällikkö, seuravalmentaja sekä useita oto-valmentajia. Kullakin joukkueella tai ryhmällä on nimetty (palkattu tai vapaaehtoinen) valmentaja. 

 

Yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa sekä koulutuksen että kilpailutoiminnan alalla jatketaan aikaisempien vuosien malliin. Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n palveluita käytetään toimitsijakoulutuksessa sekä seuratoiminnan kehittämisessä. Seuran puheenjohtaja käy talven 2022-2023 aikana seurakehittäjä-koulutusta ISLO:lla. 

3.  Kokoukset ja tapahtumat 

 

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.  

 

Johtokunta kokoontuu noin 8-10 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu 6-8 jäsentä ja puheenjohtaja. 

 

Joukkueet järjestävät vuosittain vanhempainkokouksia, joissa käydään läpi muun muassa yhteisiä pelisääntöjä ja varainkeruuasioita. Näitä kokouksia on jokaisella joukkueella/ikäluokka vähintään kaksi, mutta muutamilla useita enemmän. 

 

Valmennuspäällikkö pitää valmentajille säännöllisesti koulutusiltoja, joissa kehitetään ja perehdytetään seuran valmennuslinjaa, pelaajapolkuja sekä valmennuksen sisältöjä eri ikäkausille. Valmennuspäällikkö on kouluttautunut alkuvuodesta 2022 futisvalmentajan startti -kouluttajaksi. 

 

Joukkueenjohtajaringin vetäjä kokoaa joukkueenjohtajat vuoden aikana kehittämään seuran joukkueiden johtamisen menettelyjä ja työkaluja. 

 

Rahastonhoitajia tapaavat yhteisesti vähintään kerran vuoden aikana ja lisäksi perehdytään toimijoita aina uusien aloittaessa. 

 

Koko seuraväki kokoontuu kesäkauden päätteeksi yhteiseen tilaisuuteen. Myös muita yhteisiä seuran tilaisuuksia voidaan järjestää. 

 

Seuran ja joukkueiden taustatoimijat kutsutaan joulun alla yhteiseen kiitostilaisuuteen. 

4.  SEURAN HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO 

 

Seuralla on kokoaikainen valmennuspäällikkö sekä osa-aikaiset junioripäällikkö ja seuravalmentaja. Lisäksi vuoden 2023 aikana palkataan mahdollisesti osa-aikaisen toiminnanjohtaja, mikäli seura saa siihen tukea. 

 

Seuran johtokuntaan kuuluvat syyskokouksen päätöksellä kaudella 2023 Jani Salomaa, Teemu Kettunen, Jari Ropponen, Risto-Matti Simontaival ja Jani Ylönen. Johtokunnan ja seuran puheenjohtaja vuosina 2023-24 on Jutta Kurki. 

 

Seuraan perustetaan vuonna 2023 nuorten vaikuttamisryhmä. 

 

Seuran taloudenhoitajana toimii tilitoimisto. Lisäksi johtokunta valitsee seuralle kaudelle 2023 muun muassa joukkueenjohtajaringin vetäjän, varustevastaavan ja tiedotusvastaavan (tai puheenjohtaja hoitaa). 

5. SEURAN TALOUS 

 

Seuran jäsenmaksu on 20€ ja perhejäsenmaksu 35€. 

Pelaajat maksavat seuramaksua (nimi voi muuttua uudistuksessa), jonka suuruus riippuu harjoittelukertojen määrästä viikossa. 

Seuramaksulla katetaan seuran yhteisestä ja yleisestä aiheutuvia kustannuksia sekä ensimmäistä kertaa myös palkallisten valmentajien kuluja. Jatkossa joukkueiden tililtä ei siis makseta valmentajien palkkoja. 

(syyskokouksen jälkeen päätetty, että seuramaksu on nimeltään ja käytännöltään entinen ja lisäksi peritään uutta valmennusmaksua)

6. KOULUTUSTOIMINTA 

 

6.1. Yleistä 

Palloliiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella on koulutettu ja osaava valmentaja. Laatujärjestelmä ohjaa koulutettujen valmentajien vähimmäismäärää joukkueissa. Seuran tavoitteena on päästä vuonna 2023 laatujärjestelmän tason 2 vaatimuksiin. Se tarkoittaa, että nykyisiä valmentajia on koulutettava lisää. Lisäksi työsuhteisten henkilöiden koulutuksesta on huolehdittava. Tarvitsemme erityisesti koulutetun maalivahtivalmentajan. 

Koulutuksilla taataan myös muiden toimijoiden riittävä osaaminen. 

 

6.2. Toimitsijakoulutus 

Sisäisenä koulutuksena järjestetään rahastonhoitajan koulutusta sekä valmentajakoulutusta (valmennuspäällikkö on Palloliiton kouluttaja) samoin kuin joukkueenjohtajaperehdytystä. Lisäksi järjestetään sisäisenä/ulkoisena koulutuksena tiedottamiskoulutusta ja ensiaputaitojen opetusta. 

Seura maksaa valmentajien Palloliiton koulutusten osallistumismaksut sekä tarvittavat majoitus- ja matkakulut. 

Tuomari- ja pelinohjaajakoulutukset järjestää erotuomarikerho Pallopuntari ja Palloliitto. 

Palloliiton ja Pokalin järjestämiin huoltaja- ja jojo-koulutuksiin kannustetaan osallistumaan ja maksetaan osallistujien kulut. 

Hallinto kouluttautuu mm. Palloliiton eri projekteissa. Keväällä 2021 alkaneeseen Harrastamisen kasvu -projektiin osallistuvat puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö. Seuran puheenjohtaja käy seurakehittäjä-koulutusta lukuvuonna 2022-23. 

 

6.3.  PELAAJAKOULUTUS 

 

Taitokoulu ja kykykoulu toteutetaan sekä talvella että kesäkaudella mahdollisuuksien mukaan (vuorojen riittäminen). 

 

Maalivahdeille järjestetään omaa erillistä valmennustoimintaa. 

7. URHEILUTOIMINTA  

7.1. KILPAILUTOIMINTA 

Seuran eri ikäluokkien joukkueet osallistuvat seuran valmennuslinjan mukaisesti Palloliiton sarjoihin kesällä ja talvella (futsal).  Erilaisiin yksityisiin turnauksiin kaikki joukkueet osallistuvat sekä sali- että ulkopelikaudella harkintansa mukaan.  

 

Miesten joukkue pelaa Nelosessa kesällä 2023. 

Vanhimmat tyttöjuniorit pelaavat valtakunnallista B Ykköstä ainakin keväällä 2023, mikä on seurassa historiallista. 

7.2. TURNAUKSET 

Joukkueet järjestävät entiseen tapaan Palloliiton sarjojen kotiturnauksia. 

 

Joensuun seudun jalkapalloseurojen kanssa järjestetään aloittelijoille ja nuorimmille ikäluokille tarkoitettuja Kortteliliiga-turnauksia kahden viikon välein kesällä. Paloaukealla järjestetään 1-2 turnausta, joihin odotetaan yli 500 lasta pelaamaan ja yhteensä yli 500 kannustajaa. 

Järjestämme lisäksi muita alueellisia pelitapahtumia muun muassa futsalissa (karuselli-perjantait). 

 

7.3. TAITOKILPAILUT 

Seura järjestää taitokilpailut, mikäli valmennusjohto näkee asian järkeväksi. 

8. SEURAN MUU TOIMINTA 

 

Jalkapallokoulu toteutetaan keväällä toukokuun alusta eteenpäin ja toinen syksyllä koulujen alettua. 

Jalkapalloleirejä järjestetään 3 kesäloman aikana. 

Uusi joukkue aloitetaan ikäluokissa P2017-18. 

Naisten ja miesten kuntojalkapallo-ryhmien toimintaa on vähintään kesällä, naisten myös talvella. Lisäksi rinnalle perustamme aikuisten jalkapallokoulun. 

Perhefutis-toiminta jatkuu ympäri vuoden, kausi kerrallaan. 

Maalivahtivalmennusta kehitetään vuoden 2023 aikana entistä paremmin pelaajia kehittäväksi. Sitä viedään enemmän pelaajien joukkueharjoituksiin. 

Hippo-koulujalis toteutetaan toukokuun puolessa välissä yhteistyössä Liperin Osuuspankin ja Liperin perusopetuksen kanssa, mikäli opetustoimelle tämä sopii. 

Päiväkotien ja koulujen -kiertue toteutuu jatkuvana junioripäälikön työhön kuuluvana. 

Kunnan varhaiskasvatuksen perheliikuntaryhmien pitoa kunta ostaa seuralta hankkeensa mukaisesti. 

Harrastamisen Suomen mallin kerhoja on keväällä 2023 kouluissa kunnan kanssa sovitusti.  

Taito- ja kykykoulua järjestetään ympäri vuoden, mikäli tiloja riittää. 

Seurayhteistyö Yllätys tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa tilanteen mukaan. Yhteistyötä on muun muuassa STPS:n ja SC Riverballin kanssa. 

Seuratuki Yllätys hakee toiminnanjohtajan palkkaamiseen seuratukea. Tämä hanke ei sisälly talousarvioon. 

9. VIESTINTÄ  

 

Osana Palloliiton laatuprojektia seuran viestintäsuunnitelma ja -ohjeisto päivitetään vuosittain ja tiedotusvastaaville järjestetään sisäinen koulutus. 

Seuralla on viestintäsuunnitelmaan kirjattuna sisäiset ja ulkoiset viestintäkanavat. 

10. KEHITTÄMISHANKKEET 

 

10.1.   Palloliiton Laatujärjestelmän kehittämisprojekti 

Seuran kehittämistoiminta jatkuu Palloliiton laatujärjestelmän mukaisesti. Seura on suorittanut tason 1 vuoden 2021 aikana ja täyttää valtaosan tason 2 vaatimuksista. Taso 2 on tarkoitus saavuttaa vuoden 2023 aikana. Tähän liittyen seuralla on erillinen suunnitelma. 

Palloliiton asiantuntija Jaakko Pulkkinen toimii asiantuntijana hankkeessa. Hän käy auditoimassa seuraa 1-2 kertaa vuodessa. 

10.2.  OKM seuratuki, 1. vuosi (-4/22) ja 2. vuosi (5/22-) ja 3. vuosi (4/23 loppuun) 

 

Hankkeen toinen vuosi kestää neljä vuoden 2023 ensimmäistä kuukautta. Hankkeen tärkein osa on osa-aikaisten junioripäällikön palkkaaminen ja laadun kehittäminen koulutusten avulla. Junioripäällikkö vierailee kouluissa ja päiväkodeissa tavoittaen jopa yli 3000 lasta vuositasolla. Junioripäällikön työsopimus jatkuu myös rahoituksen loputtua. Tähän on seuran etsittävä muita rahoituskanavia tai mietittävä työnkuvan muutoksia. 

 

10.3.  OKM seuratuki toiminnanjohtajan palkkaushanke 

 

Seura hakee seuratukea OKM:lta. Ministeriön päätös ratkaisee, palkkaako seura toiminnanjohtajan tai millä aikataululla palkkaa. Hankkeen tavoitteena on saada toimintaa ammattimaisemmaksi ja ennakoivammaksi sekä elinvoimaisemmaksi, sillä vapaaehtoiset ja valmennuspäällikkö kuormittuvat seurassa valtavasti ilman toiminnanjohtajaa. 

 

10.4.  Uuden strategian mukaisia muita toimenpiteitä 

 

Harjoitteluolosuhteiden kohentamiseksi seuran tavoitteena on saada Liperin alueelle jalkapallohalli sekä saada Paloaukean tekonurmelle huoltorakennus sekä muita parannustoimia toteutumaan. Näistä ja muista olosuhteisiin liittyvistä tavoitteita on koottu erillinen dokumentti osaksi kunnan liikuntapaikkaselvitystä syksyllä 2022. 

Haluamme olla tunnettu vaikuttaja, joten seuraan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä ja etsimme uusia tapoja vaikuttaa liikunnan lisääntymiseen. 

Tulopohjaa kasvattaaksemme, lisäämme yhteistyökumppaneiden määrää, etsimme lisää hankerahoituksia ja tuotamme uusia palveluita. Tulovirran myötä voimme muun muassa palkata entistäkin koulutetumpia valmentajia. 

Pelaajamäärän kasvattamista tavoittelemme edelleen. Toimenpiteet tähtäävät paitsi passillisten pelaajien lukuun 500, mutta myös kuukausittaisen joukkuepelaajamäärän kasvattamiseen kohti 400 maksajaa ja harrastepelaajien (kerhot, kuntoryhmät, perheliikunnan aikuiset) määrän kasvattamiseen kohti noin 200 pelaajaa. Samalla haluamme panostaa valmennuksen laatuun. Strategiassa on määritelty näihin liittyviksi toimenpiteiksi muun muassa seuraavat: junioripäällikön koulu- ja päiväkotivierailujen jatkuminen, uusien joukkueen vahva tuki, valmennuslinjauksen valmistuminen, valmentajien kouluttaminen, pelaaja- ja valmentajapolkujen kirjaaminen auki, lahjakkaiden pelaajien tukeminen, viestintäsuunnitelman ja viestinnän uudistaminen, hsm-kerhotoiminnan jatkuminen, aikuisten jalkapallokoulut, ikäihmisten kävelyfutikset, liikuntasetelien käyttöönotto, palautekyselyiden vakiinnuttaminen. 

Haluamme vahvistaa seurakulttuuria entisestään. Toimenpiteiksi olemme määritelleet muun muassa vanhempien ja vapaaehtoisten entistä paremman tuen ja “valmentamisen”, seuratoimijapolkujen kirjoittamisen auki, osallistamisen lisäämisen, fanikulttuurin kasvattamisen myyntiartikkeleiden, tapahtumien ja viestinnän avulla.  

Haluamme olla vaikuttava yhteiskuntavastuullinen seurayhteisö. Siksi panostamme pelaajien kokonaisvaltaiseen kasvattamiseen elämää varten. Kasvatamme pelaajistamme hyväkäytöksisiä ja suvaitsevaisia nuoria, joille ympäristöarvot ja tasa-arvo ovat tärkeitä. Huomioimme ympäristön esimerkiksi suosituksissamme. Teemme töitä henkisen ja fyysisen turvallisuuden eteen esimerkiksi viestinnällä, vaikuttamalla Paloaukean parkkipaikan parantamiseen sekä muihin toimintaympäristömme vaaranpaikkoihin. Vastuullisuuteemme kuuluu vähävaraisten tukeminen, jota teemme jatkossa entistä enemmän.