Toimintasuunnitelma 2022

Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on hyväksytty syyskokouksessa 2021.

1. YLEISTÄ  

 

Ylämyllyn Yllätys ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää jalkapallon toimintaedellytyksiä ja harrastamista Liperin kunnan alueella ja tarjota sellaista toimintaa, että  mahdollisimman monella kunnan asukkaalla olisi mahdollisuus harrastaa omien tavoitteiden ja tarpeidensa mukaisesti ympärivuotisena harrastuksena tai kilpailutoimintana. Junioritoiminnassa Yllätys on ns. kasvattajaseura, joka pyrkii luomaan kaikille tasapuolisesti edellytykset kehittyä valitsemassaan lajissa taitojensa edellyttämälle tasolle. 

 

Seuran toiminnan ylläpitäminen edellyttää seuran toimijoilta aktiivista työtä ja kehittämistä tavoitteidemme eteen. Yhteistyö muun muassa Liperin kunnan, Pokalin, Palloliiton sekä seura- ja yritysyhteistyökumppanien kanssa ovat oleellinen osa seuran toiminnan perustaa. 

 

Vuosi 2022 on seuran 77. toimintavuosi. 

 

2. TOIMINTAMALLI 

 

Seuran toiminta-alue on sääntöjen mukaan Liperin kunta. Harrastajia seurassa on koko kunnan alueelta ja jonkin verran myös lähikunnista. Osa harjoitus- ja pelitoiminnasta tapahtuu Liperin ulkopuolella. 

Seurassa on noin 440 Palloliiton peli- tai korttelipassin omaavaa pelaajaa, noin 100 toimitsijaa (valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat, tuomarit, pelinohjaajat jne.) sekä vuosittain seuran kuntoryhmissä liikkuu noin 100 muuta aikuisosallistujaa. Lisäksi seuran harrastamisen Suomen mallin toimintaryhmissä on talvella 2021-22 noin 75 liperiläislasta. 

Tyttöjalkapalloilijoita seuralla on ikäluokissa 2002-2018. 

Poikien puolella pelaajia on ikäluokissa 2004-2018.  

Edellisten lisäksi seuralla on miesten joukkue, kuntojalkapalloryhmät ja perhefutisryhmät. 

Seuralla on palkatut valmennuspäällikkö, junioripäällikkö, seuravalmentaja. Kullakin joukkueella tai ryhmällä on palkattu tai vapaaehtoinen valmentaja. Kilpailullisilla joukkueilla on lisäksi joukkueenjohtaja ja huoltaja sekä muita vapaaehtoistyöntekijöitä. 

Yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa sekä koulutuksen että 

kilpailutoiminnan alalla on jatketaan aikaisempien vuosien malliin. Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n palveluita käytetään toimitsijakoulutuksessa sekä seuratoiminnan kehittämisessä. 

3.  Kokoukset ja tapahtumat 

 

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.  

Johtokunta kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu 6-8 jäsentä ja puheenjohtaja. 

Joukkueet järjestävät vuosittain vanhempainkokouksia, joissa käydään läpi muun muassa yhteisiä pelisääntöjä ja varainkeruuasioita. Näitä kokouksia on jokaisella joukkueella/ikäluokka vähintään kaksi, mutta muutamilla jopa viisi. 

Valmennuspäällikkö pitää valmentajille säännöllisesti koulutusiltoja, joissa kehitetään ja perehdytetään seuran valmennuslinjaa, pelaajapolkuja sekä valmennuksen sisältöjä eri ikäkausille. Valmennuspäällikkö kouluttautuu alkuvuodesta 2022 valmentajien viralliseksi kouluttajaksi. 

Joukkueenjohtajaringin vetäjä kokoaa joukkueenjohtajat vuoden aikana kehittämään seuran joukkueiden johtamisen menettelyjä ja työkaluja. 

Rahastonhoitajia tapaavat yhteisesti vähintään kerran vuoden aikana ja lisäksi perehdytään toimijoita aina uusien aloittaessa. 

Koko seuraväki kokoontuu kesäkauden päätteeksi yhteiseen tilaisuuteen. 

Seuran ja joukkueiden taustatoimijat kutsutaan joulun alla yhteiseen kiitostilaisuuteen. 

4.  SEURAN HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO 

 

Seuralla on kokoaikainen valmennuspäällikkö sekä osa-aikaiset junioripäällikkö ja seuravalmentaja. Lisäksi vuoden 2022 aikana selvitetään osa-aikaisen toiminnanjohtajan/seuratyöntekijän palkkaamista. 

Seuran johtokuntaan kuuluvat kaudella 2022 seuran puheenjohtaja Jutta Kurki sekä johtokunnan jäsenet: Risto-Matti Simontaival, Jani Salomaa, Päivi Tirkkonen, Satu Skantz, Teemu Kettunen. 

Seuran taloudenhoitajana toimii tilitoimisto. Lisäksi johtokunta valitsee seuralle kaudelle 2022 muun muassa joukkueenjohtajaringin vetäjän, varustevastaavan ja tiedotusvastaavan. 

5. SEURAN TALOUS 

 

Seuran talousarviossa toiminnan kustannukset ovat noin 299 000 €. 

Seuran jäsenmaksu on 20€ ja perhejäsenmaksu 35€. 

Joukkueilta peritään seuramaksua, jonka perusteena on joukkueen pelaajien määrä. Seuramaksulla katetaan seuran yhteisestä ja yleisestä aiheutuvia kustannuksia. Seuramaksu on korkeampi, jos seura avustaa väliaikaisesti joukkueen päävalmennuksessa. 

6. KOULUTUSTOIMINTA 

 

6.1. Yleistä 

Palloliiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella on koulutettu ja osaava valmentaja. Laatujärjestelmä ohjaa koulutettujen valmentajien vähimmäismäärää joukkueissa. Seuran tavoitteena on päästä vuonna 2022 laatujärjestelmän tason 2 vaatimuksiin. Se tarkoittaa, että nykyisiä valmentajia on koulutettava lisää. Lisäksi työsuhteisten henkilöiden koulutuksesta on huolehdittava. 

Koulutuksilla taataan myös muiden toimijoiden riittävä osaaminen. 

 

6.2. Toimitsijakoulutus 

Sisäisenä koulutuksena järjestetään rahastonhoitajan koulutusta sekä valmentajakoulutusta (valmennuspäällikkö on Palloliiton kouluttaja) samoin kuin joukkueenjohtajaperehdytystä. Lisäksi järjestetään sisäisenä koulutuksena tiedottamiskoulutusta ja ensiaputaitojen opetusta. 

Seura maksaa valmentajien Palloliiton koulutusten osallistumismaksut sekä tarvittavat majoituskulut. 

Tuomari- ja pelinohjaajakoulutukset järjestää erotuomarikerho Pallopuntari ja Palloliitto. 

Palloliiton ja Pokalin järjestämiin huoltaja- ja jojo-koulutuksiin kannustetaan osallistumaan ja maksetaan osallistujien kulut. 

Hallinto kouluttautuu mm. Palloliiton eri projekteissa. Vuoden 2021 lopulla alkaneeseen Ketterän kehittämisen verkkotyöpajaan ja keväällä 2021 alkaneeseen Harrastamisen kasvu -projektiin osallistuvat puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö. 

 

6.3.  PELAAJAKOULUTUS 

 

Taitokoulu ja kykykoulu toteutetaan sekä talvella, että kesäkaudella.  

 

Maalivahdeille järjestetään omaa erillistä valmennustoimintaa. 

7. URHEILUTOIMINTA  

7.1. KILPAILUTOIMINTA 

Seuran eri ikäluokkien joukkueet osallistuvat seuran valmennuslinjan mukaisesti Palloliiton sarjoihin kesällä ja talvella (futsal).  Erilaisiin yksityisiin turnauksiin kaikki joukkueet osallistuvat sekä sali- että ulkopelikaudella harkintansa mukaan.  

 

Miesten joukkue pelaa Viitosessa kesällä 2022. 

7.2. TURNAUKSET 

Joukkueet järjestävät entiseen tapaan Palloliiton sarjojen kotiturnauksia. 

 

Joensuun seudun jalkapalloseurojen kanssa järjestetään aloittelijoille ja nuorimmille ikäluokille tarkoitettuja kortteliturnauksia kahden viikon välein kesällä. Paloaukealla järjestetään 1-2 turnausta, joihin odotetaan yli 500 lasta pelaamaan ja yhteensä yli 500 kannustajaa. 

 

7.3. TAITOKILPAILUT 

Seura järjestää taitokilpailut omana kilpailunaan tai yhdessä FC Hertan kanssa. 

8. SEURAN MUU TOIMINTA 

 

Jalkapallokoulu toteutetaan keväällä toukokuun alusta eteenpäin ja toinen syksyllä koulujen alettua. 

Jalkapalloleirejä järjestetään 1-3 kesäloman aikana. 

Uudet joukkueet aloitetaan ikäluokissa P2016-17 ja T2016-2017 

Naisten ja miesten kuntojalkapallo-ryhmien toiminta jatkuu koko vuoden. 

Perhefutis-toiminta jatkuu ympäri vuoden, kausi kerrallaan. 

Maalivahtivalmennusta kehitetään vuoden 2022 aikana entistä paremmin pelaajia kehittäväksi. 

Hippo-koulujalis toteutetaan toukokuun puolessa välissä yhteistyössä Liperin Osuuspankin ja Liperin perusopetuksen kanssa. 

Päiväkotien ja koulujen -kiertue toteutuu jatkuvana junioripäälikön työhön kuuluvana. 

Kunnan varhaiskasvatuksen perheliikuntaryhmien pitoa kunta ostaa seuralta hankkeidensa mukaisesti. 

Harrastamisen Suomen mallin kerhoja on keväällä 2022 taajamakouluissa kunnan kanssa sovitusti.  

Taitokoulua järjestetään ympäri vuoden. 

Seurayhteistyö Yllätys tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa tilanteen mukaan. 

Erasmus+ Sport Yllätys harkitsee keväällä 2022 hakuun osallistumista, kansainvälinen yhteistyö. Tähän liittyvä budjetti ei sisälly talousarvioon 

9. VIESTINTÄ  


Osana Palloliiton laatuprojektia seuran viestintäsuunnitelma ja -ohjeisto päivitetään vuosittain ja tiedotusvastaaville järjestetään sisäinen koulutus. 

Seuralla on viestintäsuunnitelmaan kirjattuna sisäiset ja ulkoiset viestintäkanavat. 

10. KEHITTÄMISHANKKEET 

 

10.1.   Palloliiton Laatujärjestelmän kehittämisprojekti 

Seuran kehittämistoiminta jatkuu Palloliiton laatujärjestelmän mukaisesti. Seura on suorittanut tason 1 vuoden 2021 aikana ja aloittanut täyttämään tason 2 vaatimuksia. Taso 2 on tarkoitus saavuttaa vuoden 2022 aikana. Tähän liittyen seuralla on erillinen suunnitelma. 

Palloliiton asiantuntija Jaakko Pulkkinen toimii asiantuntijana hankkeessa. 

 

10.2.  OKM seuratuki, 1. vuosi (-4/22) ja 2. vuosi (5/22-) 


Hankkeen ensimmäinen vuosi kestää neljä vuoden ensimmäistä kuukautta. Seura hakee tukea toiselle hankevuodelle. Hankkeen tärkein osa on osa-aikaisten junioripäällikön palkkaaminen ja laadun kehittäminen koulutusten avulla. Junioripäällikkö vierailee kouluissa ja päiväkodeissa tavoittaen vähintään 2000 lasta.