Toimintasuunnitelma 2021

Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on hyväksytty syyskokouksessa 2020.


YLÄMYLLYN YLLÄTYS RY


Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Syyskokous 2020


SISÄLLYSLUETTELO


1. YLEISTÄ 3

2. TOIMINTAMALLI 3

3.  Kokoukset ja tapahtumat 4

4.  SEURAN HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO 4

5. SEURAN TALOUS 5

6. KOULUTUSTOIMINTA 5

6.1. Yleistä 5

6.2. Toimitsijakoulutus 5

6.3.  PELAAJAKOULUTUS 5

7. URHEILUTOIMINTA 6

7.1. KILPAILUTOIMINTA 6

7.2. TURNAUKSET 6

7.3. TAITOKILPAILUT 6

8. SEURAN MUU TOIMINTA 6

9. VIESTINTÄ 7

10. KEHITTÄMISHANKKEET 7

10.1.   Palloliiton Laatujärjestelmän kehittämis-projekti 71. YLEISTÄ 


Ylämyllyn Yllätys ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää jalkapallon toimintaedellytyksiä ja harrastamista Liperin kunnan alueella ja tarjota sellaista toimintaa, että

mahdollisimman monella kunnan asukkaalla olisi mahdollisuus harrastaa omien tavoitteiden ja tarpeidensa mukaisesti ympärivuotisena harrastuksena tai kilpailutoimintana. Junioritoiminnassa Yllätys on ns. kasvattajaseura, joka pyrkii luomaan kaikille tasapuolisesti edellytykset kehittyä valitsemassaan lajissa taitojensa edellyttämälle tasolle.

Seuran toiminnan ylläpitäminen edellyttää seuran toimijoilta aktiivista työtä ja kehittämistä tavoitteidemme eteen. Yhteistyö muun muassa Liperin kunnan, Pokalin, Palloliiton sekä seura- ja yritysyhteistyö-kumppanien kanssa ovat oleellinen osa seuran toiminnan perustaa.

Vuosi 2021 on seuran 76. toimintavuosi.


2. TOIMINTAMALLI

Seuran toiminta-alue on sääntöjen mukaan Liperin kunta. Harrastajia seurassa on koko kunnan alueelta ja jonkin verran myös lähikunnista.

Seurassa on noin 330 palloliiton peli- tai korttelipassin omaavaa pelaajaa, noin 70 toimitsijaa (valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat, tuomarit) sekä noin 50 kuntoliikuntaryhmään osallistujaa. 

Tyttöjalkapalloilijoita seuralla on ikäluokissa 2002-2015.

Poikien puolella pelaajia on ikäluokissa 2002-2015. 

Edellisten lisäksi seuralla on miesten joukkue sekä naisten kuntojalkapallo.

Seuralla on valmennuspäällikkö sekä kullakin joukkueella tai ryhmällä vapaaehtois-valmentaja. Kilpailullisilla joukkueilla on lisäksi joukkueenjohtaja ja huoltaja sekä muitakin vapaaehtoistyöntekijöitä.

Yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa sekä koulutuksen että

kilpailutoiminnan alalla on tarkoitus jatkaa aikaisempien vuosien malliin. Pohjois-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n palveluita käytetään toimitsija-koulutuksessa sekä seuratoiminnan kehittämisessä.

3.  Kokoukset ja tapahtumat

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. 

Johtokunta kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu 6-8 jäsentä puheenjohtaja.

Joukkueet järjestävät vanhempainkokouksia, joissa käydään läpi muun muassa yhteisiä pelisääntöjä ja varainkeruuasioita. Näitä kokouksia on jokaisella joukkueella/ikäluokka vähintään kaksi, mutta muutamilla jopa viisi. Näissä yhteyksissä käydään myös Palloliiton määräämät ”pelisääntökeskustelut”.

Valmennuspäällikkö pitää valmentajille säännöllisesti koulutusiltoja, joissa kehitetään ja perehdytetään seuran valmennuslinjaa, pelaaja-polkuja sekä valmennuksen sisältöjä eri ikäkausille. 

Joukkueenjohtaja-ringin vetäjä kokoaa joukkueenjohtajat vuoden aikana kehittämään seuran joukkueiden johtamisen menettelyjä ja työkaluja.


4.  SEURAN HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO

Seuralla on kokoaikainen valmennuspäällikkö. 

Seuran johtokuntaan kuuluvat kaudella 2021 seuran puheenjohtaja Jutta Kurki sekä johtokunnan jäsenet: Anna Vauhkonen, Toni Mönkkönen, Risto-Matti Simontaival, Jani Salomaa, Päivi Tirkkonen, Satu Skantz ja Teemu Kettunen.

Seuran taloudenhoitajana toimii tilitoimisto. Lisäksi johtokunta valitsee seuralle kaudelle 2021 joukkueenjohtajaringin vetäjän, varustevastaavan ja tiedotusvastaavan.

5. SEURAN TALOUS

Seuran talousarviossa toiminnan kustannukset ovat noin 181 550 €.

Seuran jäsenmaksu on 20 € ja perhejäsenmaksu 35 €.

Joukkueilta peritään Seuramaksua, jonka perusteena on joukkueen pelaajien määrä. Seuramaksulla katetaan seuran yhteisestä ja yleisestä aiheutuvia kustannuksia.

6. KOULUTUSTOIMINTA


6.1. Yleistä

Seuran koulutuksen tavoitteena oli ylläpitää riittävä määrä eritasoisia valmentajia ja muita toimihenkilöitä sekä tuomareita kaikille ikäluokille. Lisäksi on huolehdittava seuraan työsuhteessa olevien henkilöiden kouluttamisesta.


6.2. Toimitsijakoulutus

Sisäisenä koulutuksena järjestetään rahastonhoitajan koulutusta sekä valmentajakoulutusta samoin kuin joukkueenjohtajaperehdytystä. Lisäksi järjestetään sisäisenä koulutuksena tiedottamiskoulutusta ja ensiaputaitoja. 

Palloliiton valmentajakoulutus on uudistunut ja siihen osallistuu runsaasti valmentajia. Seura maksaa koulutuksiin osallistuvien vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumismaksut.

Tuomarikoulutukset järjestää Palloliitto ja erotuomarikerho Pallopuntari. 

Palloliiton ja Pokalin järjestämiin huoltaja- ja jojo-koulutuksiin osallistujien määrää pyritään lisäämään.

6.3.  PELAAJAKOULUTUS

Taitokoulu ja kykykoulu toteutetaan sekä talvella, että kesäkaudella. 

7. URHEILUTOIMINTA 

7.1. KILPAILUTOIMINTA

Seuran eri ikäluokkien joukkueet osallistuvat seuran valmennuslinjan mukaisestiPalloliiton sarjoihin.  Erilaisiin yksityisiin turnauksiin kaikki joukkueet osallistuvat sekä sali- että ulkopelikaudella harkintansa mukaan. 

Miesten joukkue ja B-junioritoiminta jatkuvat. 

7.2. TURNAUKSET

Joukkueet järjestävät entiseen tapaan Palloliiton sarjojen turnauksia,     

Joensuun seudun jalkapalloseurojen kanssa järjestetään 8 aloittelijatasolle tarkoitettua ns. kortteliturnausta. Ensimmäinen näistä järjestetään todennäköisesti toukokuussa Paloaukealla. Tilaisuuteen odotetaan yli 500 lasta pelaamaan ja yhteensä yli 500 kannustajaa.


7.3. TAITOKILPAILUT

Seura järjestää sekä keväällä että syksyllä FC Hertan kanssa maakunnalliset taitokilpailut. 


8. SEURAN MUU TOIMINTA


Jalkapallokoulu toteutetaan keväällä toukokuun alusta eteenpäin ja toinen syksyllä koulujen alettua.

Jalkapalloleiri on 2 viikkoa heti kesäkuun alusta alkaen.

Uudet joukkueet pyritään aloittamaan ainakin ikäluokille P13, P15/16 ja T14/15

Naisten kuntojalkapallo-ryhmän toiminta jatkuu niin ikään koko vuoden.

Maalivahti-valmennus järjestetään maalivahtivalmentajan voimin. Valmennettavia voi olla kerrallaan yli 20. 

Hippo-koulujalis toteutetaan toukokuun puolessa välissä yhteistyössä Liperin Osuuspankin ja Liperin peruskoulun kanssa.

Päiväkotifutis-kiertue toteutetaan kesän aikana yhdessä kesätyöntekijöiden kanssa.

Seurayhteistyö:Yllätys tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa tilanteen mukaan.

9. VIESTINTÄ

Osana Palloliiton laatuprojektia seuran viestintäsuunnitelma ja -ohjeisto päivitetään vuosittain ja tiedotusvastaaville järjestetään sisäinen koulutus.

10. KEHITTÄMISHANKKEET

10.1.   Palloliiton Laatujärjestelmän kehittämisprojekti

Seuran kehittämistoiminta jatkuu Palloliiton laatujärjestelmän mukaisesti. Palloliiton asiantuntija Jaakko Pulkkinen toimii asiantuntijana hankkeessa.