Tärkeä virstanpylväs on saavutettu - Yllätys on suorittanut Laatujärjestelmän tason 1

15.4.2021

Ylämyllyn Yllätyksessä on työstetty viimeisten vuosien aikana uudistetun Laatujärjestelmän ykköstason vaatimuksia. Kehityskohteinamme prosessissa on ollut koulutettujen valmentajien lisääminen ja dokumentointi. Näissä olemme onnistuneet hienosti - entistä useammalla sinisissä verkkareissa tsemppaavalla valmentajalla onkin Palloliiton koulutus ja lukuisat määrät erilaisia käytäntöjä on kirjattu auki.

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti jalkapalloseurojen toimintaa. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä seuran urheilutoiminnan, että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä. Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli.

Laatujärjestelmä tukee seurojen johtamista kolmella määritetyllä osa-alueella, jotka ovat seuran toiminnan johtaminen, urheilutoiminnan johtaminen ja viestinnän, myynnin sekä markkinoinnin johtaminen.

Seurakehitystyötä jatketaan seuraavaksi tasolle 2. Olemme lisäksi mukana Palloliiton Harrastajamäärän kasvun seuravalmennuksessa, sillä Yllätyksellä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet. Seurallamme oli vuoden vaihteessa 320 passillista pelaajaa. Lisäksi seuramme liikuttaa kymmeniä naiskuntoliikkujia ja kevään tullen myös kymmeniä perhefutislaisia. Keväällä 2021 aloitamme uutena miesten kuntofutiksen.